Beng staat voor bijna energie neutrale gebouwen

Deze voorgenomen eisen hebben de EPC-methode voor nieuwbouw per 1 januari 2020 vervangen. Voor overheidsgebouwen gold de verplichting al per 1 januari 2019.

BENG-INDICATOREN

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

1. De maximale energiebehoefte in kWh per m gebruiksoppervlak per jaar

Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Voor utiliteitsgebouwen telt ook de energiebehoefte voor verlichting mee. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie.

2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. (bron: www. rvo.nl)

Gemetalliseerde binnenzonwering: oplossing bij BENG-normering

Met ingang van 1-1-2021 is de nieuwe BENG-norm voor nieuwbouw een feit. De nieuwe normering maakt het inzetten van glastoepassingen steeds moeilijker, terwijl het een trend is om zo transparant mogelijk te bouwen. Voor meer informatie over hoe Kvadrat Verosol bij kan dragen aan de BENG-normering vindt je door op het nieuws item te klikken hieronder. 

Nieuws item: BENG-normering

Campagnebeeld-visual_BENG-336x300.jpg